Promotions & Events

Promotion Double Discount

Promotion Double Discount สำหรับการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ

โปรโมชั่น รับน้องขึ้นดอย มหาวิทยาลัย 2566

รับน้องขึ้นดอย เป็นประเพณีที่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน รุ่นพี่ รวมถึงผู้เข้าร่วมงานประเพณี จะร่วมกันเดินเท้าขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของนิสิต

ร้านกาแฟย่านนิมมาน

ร้านกาแฟย่านนิมมานเหมินน์ 10 ร้านน่านั่ง ไม่มาไม่ได้แล้ว กับถนนนิมมาน